Afhaalopties

Beslist.nl toont jou het aanbod van diverse webshops in Nederland en België. Op die manier kun je het product en webshop uitzoeken die het beste bij jouw wensen passen. Zodra je besteld hebt, sturen wij de bestelling direct door naar de betreffende webshop. Beslist.nl heeft dan ook geen magazijn of winkel waar je de producten die je via beslist.nl hebt besteld, kunt afhalen. Alle producten worden geleverd op een door jou gekozen bezorgadres.

Ophaalpunten en Pickup points

Veel pakketbezorgers bieden de optie om producten bij een ophaalpunt / pickup point in de buurt te bezorgen. Helaas is het op dit moment niet mogelijk om dit via beslist.nl aan te geven. Dit komt omdat iedere webshop zelf bepaalt met welke pakketbezorger ze werken.