Klacht of conflict met webshop! Wat kan ik doen?

Beslist.nl toont je het aanbod van een groot aantal webshops in Nederland en België. Ondanks onze zorgvuldige screening van de aangesloten webshops, kan het onverhoopt voorkomen dat er een conflict ontstaat tussen jou en de webshop. Bijvoorbeeld wanneer de webshop niet bereikbaar is, de bestelling niet levert, of niet (tijdig) terugbetaald. Hieronder lees je wat je in dit geval kunt doen.

Neem nogmaals contact op met de webshop

Voor klachten over je bestelling, de levering, het retourneren of de garantie van een product kun je terecht bij de desbetreffende webshop. In jouw orderbevestiging vind je het telefoonnummer en het e-mailadres van de webshop. Hoewel wij tussentijds controleren dat de webshop hierop bereikbaar is, kan het voorkomen dat dit onverhoopt niet (meer) het geval is. In dit geval kun je de website van de webshop bezoeken. Veel webshops hebben een alternatieve contactmogelijkheid, zoals bijvoorbeeld een contactformulier, chat-functie, Whatsapp of Facebook.

Meld je klacht bij Beslist.nl

Indien je klacht niet door de betreffende webshop wordt opgelost of wanneer je een klacht hebt onze dienstverleningen dan kun je je klacht sturen naar klantenservice@beslist.nl. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie van ons. Beslist.nl gaat de webshop wijzen op de klacht en neemt zo nodig maatregelen.

Beslist.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

Niet tevreden over de oplossing van je klacht?

Mocht je het als consument niet eens zijn met de afwikkeling van de klacht door de webshop dan kun je, wanneer de desbetreffende webshop is aangesloten bij Thuiswinkel, contact opnemen met de Geschillencommissie. Je kunt je klacht ook melden via het Europees ODR Platform.

Klachten platformen

Er zijn diverse platformen waarop je beklag kan doen over de (service van de) webshop. Denk hierbij aan Trustpilot.comKlacht.nl en Klachtenkompas.nl. Door hier je klacht in te dienen voer je de druk richting de webshop op om actie te ondernemen.

Keurmerken

Verschillende webwinkels zijn aangesloten bij een keurmerk zoals Thuiswinkel WaarborgWebshop keurmerk of Webwinkelkeur. Dergelijke keurmerken verplichten dat de webwinkel aan bepaalde voorwaarden voldoet. Mochten ze dit verzuimen, dan kun je een klacht indienen via de onafhankelijke geschillencommissie van dit keurmerk. Wanneer een webshop aangesloten is bij een keurmerk, geeft het echter nooit de garantie dat de uitvoering van een bestelling perfect verloopt. Beslist.nl is hiervoor dan ook niet aansprakelijk te stellen.

Tip: Je kunt op de website van het keurmerk zoeken naar de naam van de webshop. Als de webshop hierbij is aangesloten, kun je gebruik maken van de onafhankelijke geschillencommissie. 

Rechtsbijstand

Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, kun je hen inschakelen om te bemiddelen in de situatie en het conflict op te lossen. Daarnaast kun je bij het Juridisch Loket terecht voor het eerste gratis advies over jouw situatie. Via de website Rechtwijzer.nl kun je dit advies ook krijgen door het invullen van een digitaal formulier.