Klacht of conflict met webshop! Wat kan ik doen?

Beslist.nl toont je het aanbod van een groot aantal webshops in Nederland en België. Ondanks onze zorgvuldige screening van de aangesloten webshops, kan het onverhoopt voorkomen dat er een conflict ontstaat tussen jou en de webshop. Bijvoorbeeld wanneer de webshop niet bereikbaar is, de bestelling niet levert, of niet (tijdig) terugbetaald. Hieronder lees je wat je in dit geval kunt doen.

Neem opnieuw contact op met de webshop

Voor klachten over je bestelling, de levering, het retourneren of de garantie van een product kun je terecht bij de desbetreffende webshop. In jouw orderbevestiging vind je het telefoonnummer en e-mailadres van de webshop. Hoewel wij regelmatig controleren of de webshop bereikbaar is, kan het voorkomen dat dit niet (meer) het geval is. In dat geval kun je de website van de webshop bezoeken. Veel webshops bieden alternatieve contactmogelijkheden, zoals een contactformulier, chatfunctie, Whatsapp of Facebook. 

Meld je klacht bij Beslist.nl

Als de webshop jouw klacht niet oplost of als je een klacht hebt over onze dienstverlening, kun je een klacht sturen naar klantenservice@beslist.nl. Je ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van je klacht een reactie van ons. Beslist.nl zal de webshop op de hoogte stellen van je klacht en indien nodig actie ondernemen. 

Beslist.nl zal haar uiterste best doen om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het (nalatig) handelen van de webshop en kunnen alleen proberen te bemiddelen. 

Niet tevreden over de oplossing van je klacht?

Mocht je het als consument niet eens zijn met de afwikkeling van de klacht door de webshop dan kun je, wanneer de desbetreffende webshop is aangesloten bij Thuiswinkel, contact opnemen met de Geschillencommissie. Je kunt je klacht ook melden via het Europees ODR Platform.

Klachten platformen

Er zijn diverse platformen waarop je je beklag kunt doen over de service van de webshop, zoals Trustpilot.com, Klacht.nl en Klachtenkompas.nl. Door je klacht op deze platformen in te dienen, oefen je druk uit op de webshop om actie te ondernemen. 

Keurmerken

Verschillende webwinkels zijn aangesloten bij een keurmerk, zoals Thuiswinkel Waarborg, Webshop Keurmerk of Webwinkelkeur. Dergelijke keurmerken stellen eisen aan de webwinkel. Als ze deze eisen niet naleven, kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie van het keurmerk. Let op: het feit dat een webshop is aangesloten bij een keurmerk, biedt geen garantie dat de uitvoering van een bestelling perfect verloopt. Beslist.nl kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk 

Rechtsbijstand

Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, kun je hen inschakelen om te bemiddelen in de situatie en het conflict op te lossen. Daarnaast kun je bij het Juridisch Loket terecht voor het eerste gratis advies over jouw situatie. Via de website Rechtwijzer.nl kun je dit advies ook krijgen.