Openingstijden & contactgegevens klantenservice

Via beslist.nl bestel je bij de webshops die bij ons zijn aangesloten. Zodra jij een bestelling plaatst ontvang je van ons een orderbevestiging. Daarop staan de contactgegevens van de webshop zoals het telefoonnummer en het e-mailadres. Ook de openingstijden van de betreffende webshop staan hierop vermeld.

Daarnaast bieden steeds meer webshops een chat-functie op hun eigen website. In dat geval kun je direct in contact komen met één van de medewerkers.

Houd er rekening mee dat het enkele (werk)dagen kan duren voordat de webshop zal reageren op jouw e-mail.