Wanneer betaal ik verzendkosten?

Beslist.nl toont jou het aanbod van een groot aantal webshops in Nederland en België. De webshops bepalen zelf hun prijzen en service-voorwaarden. Dit geldt dus ook voor de verzendkosten (ook wel bezorgkosten genoemd) die berekend worden.

Gratis verzending

Sommige producten kunnen gratis verzonden worden. Als dit het geval is, staat dat vermeld bij de productprijs. In sommige gevallen vervalt deze gratis verzending wanneer je meerdere items wilt bestellen. Dit komt dan meestal door het gewicht en / of de afmeting van de bestelling. In andere gevallen is de verzending juist gratis wanneer je meer items besteld.

Verzendkosten

Wanneer er verzendkosten berekend worden, staat dit bij het betreffende product vermeld. Het is niet mogelijk om via beslist.nl toch gratis verzending te bedingen, bijvoorbeeld voor grotere aantallen. Dit ligt aan de voorwaarden die de webshop hiervoor invoert.

Verzendkosten naar het buitenland

De verzendkosten worden bij het product vermeld. Wil je de bestelling echter in het buitenland laten leveren, dan kan het voorkomen dat je tijdens het bestelproces alsnog verzenkosten te zien krijgt. Dit komt omdat beslist.nl bij het invoeren van het bezorgadres controleert in welk land dit is.

Verzendkosten meerdere keren berekend

Wanneer je via de beslist.nl Winkelwagen bestelt, kun je eenvoudig meerdere producten in je winkelmand stoppen. Deze producten kunnen van verschillende aanbieders zijn. In dat geval kan het voorkomen dat je dus ook meerdere keren verzendkosten moet betalen. Een keer bij de ene webshop en een keer bij de ander. Beide webshops maken tenslotte kosten om het product aan jou op te sturen.