Wat is de levertijd van het product?

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland waar je zorgeloos, veilig en overzichtelijk producten kunt vergelijken en bestellen bij ruim duizend webshops. De webshops bepalen zelf hun prijzen en de levertijden.

Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De verwachtte levertijd van een product staat vermeld in het grijze blok rechts naast de productfoto’s. In dit blok vind je ook de prijs en de verzendkosten van het product. De levertijd verschilt per aanbieder en zelfs per product. 

Daarnaast wordt de levertijd getoond als je het product in de winkelwagen hebt geplaatst en op de overzichtspagina net voor het afrekenen.

Zodra je besteld hebt, kun je alle gegevens met betrekking tot jouw bestelling terugvinden via Mijn bestellingen in jouw eigen beslist.nl account.